Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 42

Графік особистого прийому та часи роботи столів довідок, читальних залів

 Графік особистого прийому

Прізвище, ім’я по батькові             Посада  Дні прийому Час прийому № телефону
Дзецько
Олег Вікторович
Директор
Понеділок
 Середа
Корпус № 2**
   15.00-17.00
15.00-17.00
 
(0362) 67-15-09

Демянюк

Іван Володимирович

 Заступник директора – начальник відділу забезпечення збереженості документів

Понеділок
 Середа
Корпус № 1*
15.00-17.00
15.00-17.00
 
 (0362) 63-75-93

Пекарський Олег Миколайович

Заступник директора – начальник відділу управлінської документації

Понеділок
 Середа
Корпус № 2**
   15.00-17.00
15.00-17.00
(0362) 67-15-08

 

  *Корпус № 1: вул. С. Бандери, 26а

  **Корпус № 2: вул. Кавказька, 8

 
 
Часи роботи столів довідок, читальних залів

Архів виконує запити лише за наявності письмового звернення (заяви), яка подається у стіл довідок архіву, або надходить поштою. Прийом громадян у столах довідок архіву здійснюється щопонеділка та щосереди з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00. Стіл довідок корпусу № 1 знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 26 а; тел.63-66-94 . Корпусу № 2: м. Рівне, вул. Кавказька, 8; тел. 695-323.

   Науково-довідкова бібліотека
Державного архіву Рівненської області

Працює щоденно з 9.00 до 18.15, крім суботи та неділі

Перерва з 13.00 до 14.00

Кожен останній робочий день місяця-санітарний

     Архів – це установа, яка зберігає та нагромаджує у собі під гарантією держави не тільки документи на паперовій основі, фотодокументи, але й книги, що мають історичну та наукову цінність і несуть документальне підтвердження про події в житті людей чи громадських інституцій.
      Науково-довідкова бібліотека державного архіву Рівненської області – це джерело дослідницької роботи з метою пізнання минулого. Це бібліотека закритого типу фондом на 14 тис. примірників (газет, журналів, книг), які містять у собі цінну історико-наукову інформацію.
       Найстаріша з книг – написана латиною, 1620 року видання.
      Неабияку цінність складають документи установ Російської імперії 1796-1920 рр. – міських магістратів, волосних управлінь, куди входять укази Волинського губернського управління, укази царів Росії Олександра І, Миколи І, Сенату тощо.
     Маємо чимало документів міжвоєнного (польського) періоду. Їх важливість полягає в тому, що вони є базою для дослідження діяльності на теренах області таких визначних громадських організацій як «Союз українок» та «Просвіти», які боролися за утвердження української ідеї, української мови та культури. Свою мету ці організації втілювали через відкриття нових українських шкіл або класів, хат-читалень, аматорських драматичних і співочих гуртків.

Одним із основних документів окупаційного перйоду є газета «Волинь», яку певний час редагував уродженець с.Дермань, а пізніше письменник Улас Самчук. 

   Радянський період характерний наявністю документів, що засвідчують становлення радянської влади, організацію колгоспів, суду над інакодумцями, дії партизанських загонів під час війни, масові розстріли військовополонених і мирних жителів. Особливою увагою користуються матеріали, газети, журнали та книги, розсекречені останнім часом, про дії УПА, Т.Бульби-Боровця і його однодумців. 

  Обласні та районні газети повоєнного часу з 1944 до 1990 рр. засвідчують відбудову зруйнованого господарства, розвиток мережі установ, медицини, культури, торгівлі, відкриття вищих навчальних закладів, фабрик та заводів. 

  У документах, книгах бібліотеки обласного архіву, крім знаних і загальновідомих прізвищ В.Короленка, П.Куліша, М.Драгоманова, М.Костомарова, К.Ціолковського, У.Самчука, Бориса Тена, В.Поліщука та інших, зустрічаємо імена вихідців з міст і сіл нашої області, які зробили значний внесок у розвиток української культури.

img 1180img 1191

 

 

 

 

 

Читальний зал архіву

Розпорядок роботи читального залу
Понеділок – п’ятниця
9.00 початок роботи читального залу
11.00 – 11.15 технічна перерва для провітрювання читального залу
13.00 − 14.00 обідня перерва
16.00 – 16.15 технічна перерва для провітрювання читального залу
18.15 закінчення роботи читального залу, у п’ятницю - 17.00
Остання п’ятниця місяця − санітарний день

Строки виконання замовлень на видачу справ з архівосховищ до читального залу*

Час подання вимог Термін виконання вимог
з 9.00 до 11 .00 до 15.00 **цього ж дня, або не пізніше двох робочих днів від часу оформлення замовлення
з 11.00 до 17.00 наступного дня з 10.00***, або не пізніше двох робочих днів від часу оформлення замовлення
 
* Користувачеві в день може бути видано 5 описів, 10 справ (не більше 1000 аркушів)
** Справи видаються в той же день, якщо немає замовлень, які було подано раніше
*** Видавання справ понад встановлені строки та обсяги може бути здійснене за розпорядженням керівництва архіву

 

Для роботи у читальному залі архіву необхідно подати відношення від установи на ім’я директора архіву, в якому вказано прізвище, ім’я, по батькові дослідника, вчений ступінь (якщо є), посада і тема дослідження, та/або подати особисту заяву.

Дослідник зобов’язаний:

- запобігати пошкодженню документів, не виносити їх із читального залу, не робити в них позначок та підкреслювань, не писати на аркушах паперу, розміщених безпосередньо на архівних документах; під час роботи з аудіовізуальними, електронними документами дотримуватися вимог поводження з цими документами та апаратурою.

- під час отримання документів, описів, друкованих видань, перевіряти їх стан у присутності працівника архіву, повідомляючи про всі виявлені пошкодження, відсутність аркушів, неправильну нумерацію тощо. Після завершення роботи користувача працівник сектору користування перевіряє стан документів (копій) і у разі виявлення пошкоджень складає відповідний акт. Реставрація документів, пошкоджених з вини користувачів, здійснюється за їх рахунок.

Під час роботи дослідник має право:

- одержувати консультації працівників архіву щодо змісту і місцезнаходження документів, а також щодо документів, які зберігаються в інших архівах.

- з дозволу керівництва архіву користуватися технічними засобами, що полегшують його роботу (мікрокалькулятор, портативний комп’ютер, диктофон тощо) за умови, що вони не завдають шкоди документам і не заважають іншим користувачам.

Документи НАФ надаються ch zal 1 1на підставі письмового замовлення встановленого зразка.

Користувачеві може бути видано щоденно не більше 5-ти описів та 10 справ, які за загальною кількістю аркушів не перевищують однієї тисячі аркушів.

Описи, інші нетиражовані архівні довідники видаються користувачам на строк до 5-ти днів, копії та видання - до одного місяця, оригінали документів НАФ - до 10-ти днів, оригінали унікальних та особливо цінних документів до 5-ти днів.

Строк користування обчислюється з дня видавання документів з архівосховища.

Якщо користувач не звертається за замовленими документами, то їх повертають до архівосховища після закінчення строку замовлення.