Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 42

Міжнародна діяльність

Інформація про співпраця Державного архіву Рівненської області з Генеральним Консульством Республіки Польща у Луцьку (2011 − 2014 рр.).

У міжнародній діяльності архівістів Рівненщини особливо помітне українсько-польське співробітництво. Це пов’язано з спільною історією, яка, на жаль, мала багато трагічних сторінок.
У східних регіонах довоєнної Польщі, розташованих на схід від річок Буг і Сян (території Вільна, Новогродка, Полісся, Волині, Львова, Тернополя та Станіславова) поляки становили 38% населення.Станом на 1939 рік на Волині з 2085 574 населення 327 856 були католиками і більшість з них були поляками. До приєднання території західноукраїнських земель до УРСР 50% земельного фонду належали польським або румунським поміщикам. Починаючи з 1939 р. землі, які не належали селянам, були конфісковані. Ті ж польські селяни, у яких земля залишалася, пізніше змушені були виїхати до Польщі.
Одним із наслідків Другої Світової війни було насильницьке виселення з прикордонних українських областей до Польщі понад 850 тис. осіб (у 1944 р. − 117212, у 1945 − 511877, у 1946 − 221717), а з території Польщі до України – близько 500 тис. етнічних українців.
Тому не дивно, що в архіви західних областей України зверталося багато поляків з метою отримання документів, які б підтверджували проживання їх і їхніх предків на території України, наявність у них майна; документів генеалогічного характеру тощо. В читальних залах архіву працюють багато польських дослідників, які проводять наукові дослідження з різних аспектів нашої спільної історії.
З відкриттям 12 вересня 2003 року у Луцьку Генерального Консульства Республіки Польща відкрилися нові перспективи у цих відносинах. Консульство стало виступати посередником між громадянами Польщі і архівними установамиВолинської та Рівненської областей, надавати їм необхідні консультації, спрямовувати звернення, які надходили на їх адресу за призначенням.
            Під час співпраці з Генеральним Консульства РП у Луцьку держархів області в ціломудотримуєтьсявимогзаконодавстваусферізовнішніхзносин. Робота зі зверненнями здійснюється відповідно до вимог «Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства», затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України та Державного комітету архівів України від 11.06.2001 № 116/53., згідно з якою державними архівами за кордон видаються архівні довідки про реєстрацію актів громадянського стану; овіту; присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації; рєстрацію транспортних і інших технічних засобів на право управління ними; трудовий стаж; участь у війнах та військових конфліктах; поранення та лікування; нагороди; пенсії; спадщину; інші документи.
За 2011 − 9 місяців 2014 рр. на адресу Держархіву Рівненської області з-за кордону надійшло 1581 запит. З них 309 запитів (21% від загальної кількості) було надіслано за участі Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку. Всі вони виконані вчасно. Більшість (261 запит) стосувалися підтвердження наявності станом на вересень 1939 р., або на час переселення, у них або їх предків, нерухомого майна на території сучасної Рівненської області; приналежності до польського громадянства; примусового виселення з України. Невелика кількість запитів стосувалася витребування метричних даних − 8, підтвердження різних біографічних фактів − 38. І тільки один запит стосувався стажу роботи.
Консульство в своїх запитах не вказує для якої мети громадяни Польщі витребують документи про майно. З інших запитів, що надходять до державних архівних установ безпосередньо від громадян або юристів, місцевих державних органів, які займаються їх справами, можна зробити висновок, що документи потрібні для отримання компенсації за залишене і втрачене майно. Тому майнові довідки, які витребують з Польщі, класифікуються як соціально-правові і виконуються безкоштовно.
Проглядається тенденція до зменшення надходження звернень через консульство. Це обумовлюється і тим, що багато людей звертаються безпосередньо до архіву, в т.ч. часто використовуючи електронну пошту, що значно спрощує взаємну комунікацію і зменшує строк отримання відповідей або консультацій. Так в 2014 р. з загальної кількості 237 запитів, які надійшли з-за кордону, консульських запитів було тільки 47.
Як вже зазначалося, більшість запитів, які надходять від громадян Польщі, в т.ч. і через консульство у Луцьку, стосуються нерухомого майна, яким володіли вони, або їх предки на території сучасної Рівненської області. Інформація за зазначеною тематикою знаходиться у різних архівних документах досить великої кількості архівних фондів. Це списки населення, землевласників, власників нерухомого майна, платників податків тощо. Найбільш активно під час наведення таких архівних довідок використовують наступні фонди польського періоду (1921-1939 рр.):
повітових земельних управлінь:
Ф.213 Костопільське повітове земельне управління
Ф. 229 Рівненське повітове земельне управління
Ф.241 Сарненське повітове земельне управління
Ф. 242 Здолбунівське повітове земельне управління
Ф. 243 Дубенське повітове земельне управління;
         повітових комісій з класифікації землі:
Ф.620 Дубенська повітова комісія з класифікації землі,
Ф.626 Здолбунівська повітова комісія з класифікації землі,
Ф.101 Рівненська повітова комісія з класифікації землі;
         комісій, комітетів з проведення викупу земельних ділянок:
Ф.627 Комісія з проведення викупу земельних ділянок при Здолбунівському повітовому старостві,
Ф.631 Комісія з проведення викупу земельних ділянок при Рівненському повітовому земельному управлінні;
         повітових комітетів з наділення земельними ділянками:
Ф. 211 Комісія з наділення земельними ділянками при Костопільському повітовому земельному управлінні,
Ф. 79 Костопільський повітовий комітет з наділення земельними ділянками військових осадників,
Ф.227 Острозький повітовий комітет з наділення земельними ділянками військових осадників,
Ф. 190 Рівненський повітовий комітет з наділення земельними ділянками військових осадників,
Ф. 233 Здолбунівський повітовий комітет з наділення земельними ділянками військових осадників;
         повітових та міських фінансових управлінь:
Ф.619 Дубенське повітове фінансове управління,
Ф. 475 Костопільське повітове фінансове управління,
Ф. 226 Фінансовий інспектор в м. Рівне,
Ф. 218 Перше фінансове управління м. Рівне,
Ф. 219 Друге фінансове управління м. Рівне,
Ф.42 Третє фінансове управління м. Рівне,
Ф. 29 Інспекція державного управління загального страхування в м. Рівне;
         повітових староств:
Ф. 52 Дубенське повітове староство,
Ф.156 Здолбунівське повітове староство,
Ф.161 Костопільске повітове староство,
Ф. 337 Сарнеське повітове староство,
Ф.31 Рівненське повітове староство;
         повітових, гмінних відділів:
Ф. 26 Костопільський повітовий відділ,
Ф. 193 Рівненський повітовий відділ,
Ф. 476 Сарненський повітовий відділ,
Ф. 398 Висоцьке гмінне управління,
Ф. 412 Вичівське гмінне управління,
Ф. 416 Кухоцьке -Вольське гмінне управління,
Ф. 174 Морочнівське гмінне управління;
         земельних управлінь:
Ф. 653 Поліське воєводське земельне управління
Ф. 633 Луцьке окружне земельне управління;
         міських управлінь:
Ф. 203 Міське управління м. Здолбунів,
Ф. 51 Міське управління м. Костополя,
Ф. 30 Міське управління м. Рівне,
Ф. 628 Міське управління м. Корця,
Ф. 239 Міське управління м. Осторга;
         Рівнеського окружного суду (іпотечні справи) тощо.   
Якщо ж громадяни Польщі, або їх предки виїхали з території України після війни, до виконання запитів залучаються справи окупаційного періоду, а саме фонди гебітскомісаріатів, міських та районних управ, фонду Р-30 «Колекція матеріалів ОУН-УПА»; фонди органів місцевої радянської влади, радянських фінансових та комунальних органів, де міститься інформація про майно, яке залишалося на території області під час виселення етнічних поляків у 1944 – 1947 рр.
Для виконання запитів біографічного або генеалогічного характеру використовуються також справи з фондів царського і польського періодів: метричні книги, сповідальні відомості католицьких костелів, римо-католицьких деканатів, фонди виборчих комісій, повітових казначейств (ревізькі реєстри), міських управлінь, повітових судів, еміграційного синдикату тощо.
З метою покращення роботи зі зверненнями, надання якомого більше позитивних відповідей, скорочення строків їх виконання, працівниками архіву створюється довідковий апарат. В архіві створено міжфондовий географічний покажчик населених пунктів Рівненської області, інформація про власників нерухомого майна яких є в держархіві; покажчик населених пунктів, по яких є списки мешканців, які брали участь у виборах до Польського Сейму та Сенату; покажчик списків населення; осіб, які підлягали мобілізації у 1920 − 1930 -х роках; метричних книг тощо.
Співпраця з Генеральним Консульством Республіки Польща у Луцьку з Державним архівом Рівненської області також відбувається через відвідування архіву представниками консульства, під час яких обговорюються питання виконання звернень, співпраця з науковим інституціями Польщі, участь у спільних проектах.
Протягом 2011 − 2013 рр. тричі представники консульства відвідали з робочими візитами Державний архів Рівненської області: 22 лютого 2012 р. − віце консули Томаш Дворніцкі та Кшиштоф Васілєвські, 15 березня того ж року − генеральний консул РП в Луцьку Марек Мартінек, віце консул Кшиштоф Васілєвські, 08 травня 2013 р. − віце консули Томаш Дворніцкі та Кшиштоф Васілєвські.
В листопаді 2013 р. Державний архів Рівненської області за сприянням консульства у Луцьку відвідали директори державного архіву Лодзського воєводства та державного архіву в Пйотркуві Трибунальському, представник польської фундації «Недалєко». Під час розмови з директором архіву обговорювалися питання можливої співпраці з архівною службою Польщі та зазначеною фундацією.
Як результат цієї зустрічі, 13-14 квітня 2014 р. у рамках гуманітарних проектів, підтриманих Європейським Союзом та польською фундацією «Недалєко», начальник відділу використання інформації документів Л.Леонова у складі групи українських архівістів та освітян з Миколаївщини, Херсонщини та Рівненщини відвідала Польщу, а саме ті архіви, представники яких були в Рівному у 2013 р., та обговорила перспективи можливої співпраці. В першу чергу мова йшла про участь архівних установ України у міжнародному проекті з виявлення і оприлюднення інформації про політику нацизму і сталінізму щодо депортації представників різних національностей Європи під час і після Другої Світової війни (1939 − 1955 рр.).
Детальніше обговорити перспективу цього проекту планувалося у другій половині червня 2014 р. в Україні. Поки ніяких угод за попередніми консультаціями не укладалося.
Державний архів Рівненської області і надалі розраховує на плідну співпрацю з Генеральним Консульством Республіки Польща у Луцьку, яка може стосуватися посередництва між архівними установами, іншими інституціями двох країн щодо обміну досвідом, участі у спільних видавничих та пошукових проектах. Архівні документи Державного архіву Рівненської області, які стосуються нашої спільної історії, мають важливе наукове значення і будуть сприяти подальшому дослідженню українсько-польських відносин, забезпечать права громадян на отримання необхідної їм інформації.